اطلاعیه شماره یک

مسابقه قهرمانی کشور در رشته مدل ماده P-30
زمان: جمعه ۸ شهریور ۹۸ ساعت ۸ صبح
تهران، ضلع جنوب غربی بوستان ولایت، مجموعه شهر ورزش، درب شماره ۳

از دوستانی که ثبت نام نموده اند خواهشمند است رأس ساعت ۸ صبح مقابل درب ورودی شماره ۳ بوستان ولایت واقع در تهران، ضلع جنوب غربی بوستان ولایت، مجموعه شهر ورزش حاضر بوده تا پس از هماهنگی وارد مجموعه شوند.

از عزیزانی که جهت شرکت در مسابقه ثبت نام کرده اند خواهشمند است حداکثر یک نفر را به عنوان همراه به خود بیاورند.

لوکیشن درب ورودی بوستان
۳۵٫۶۴۳۱۶۷, ۵۱٫۳۷۱۷۲۲