• براساس اطلاعات پاسپورت ، مسئولیت هرگونه مغایرت برعهده خود شما خواهد بود .
 • پسوند مجاز jpg , png و حداکثر حجم ۱ مگابایت
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif.
 • پسوند مجاز jpg , png و حداکثر حجم ۱ مگابایت
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif.
 • پسوند مجاز jpg , png و حداکثر حجم ۱ مگابایت
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif.
 • متقاضی محترم توجه داشته باشید ، گواهینامه های ارائه شده حداقل باید سه ماه اعتبار زمانی داشته باشند درغیر این صورت مورد تایید نمیباشند . پسوند مجاز jpg , png و حداکثر حجم ۱ مگابایت
  فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif.
 • درصورتی که نیاز به دریافت Badge دارید میتوانید از این قسمت فایل ها و مستندات خود را که شامل مدارک و اطلاعات وریو / جی پی اس شما هست جهت بررسی و تخصیص نوع Badge درخواستی برای کمیته مربوطه ارسال بفرمایید . پسوند مجاز jpg , png و حداکثر حجم ۱ مگابایت
  فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif.
 • با انتخاب گزینه ذیل تائید میکنم شرایط عضویت در کانون هوانوردی و صدور گواهینامه های FAI  را مطالعه کرده و قبول خواهم داشت .

 • ۰ تومان