درخواست گواهینامه مربیگری FAI

پیش شرط صدور این گواهی نامه عضویت در کانون هوانوردی ایران میباشد
  • لطفاً یک مقدار بین ۱ و ۱۰۰۰ را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین ۱ و ۱۰۰۰ را وارد نمایید .
  • قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • حداکثر حجم مجاز ۲ مگابایت
  • حداکثر حجم مجاز ۲ مگابایت
  • حداکثر حجم مجاز ۲ مگابایت
  • حداکثر حجم مجاز ۲ مگابایت
  • ۰ تومان